Formularz rejestracyjny na szkolenie „Nowa rola administratorów bezpieczeństwa informacji w przedszkolach, w świetle krajowych i unijnych przepisów o ochronie danych osobowych”.

O zakwalifikowaniu na szkolenie, zostaną Państwo powiadomieni 18 kwietnia 2018 r.