Formularz rejestracyjny na szkolenie:

Rola inspektorów ochrony danych w sektorze mieszkalnictwa w świetle krajowych i unijnych

przepisów o ochronie danych osobowych

Data wydarzenia: 26 czerwca 2018 r., godz. 9.00-15.00

Miejsce wydarzenia: Warszawa