Formularz rejestracyjny na szkolenie
„Nowa rola administratorów bezpieczeństwa informacji w sektorze szkolnictwa w świetle krajowych i unijnych przepisów o ochronie danych osobowych”, które odbędzie się 27 lutego 2018 r. w Warszawie.