Szkolenie ABI

„Nowa rola administratorów bezpieczeństwa informacji w sektorze opieki społecznej, w świetle krajowych i unijnych przepisów o ochronie danych osobowych”.

Uwaga! Szkolenie kierowane jest wyłącznie do administratorów bezpieczeństwa informacji (ABI), zarejestrowanych w ogólnokrajowym, jawnym rejestrze prowadzonym przez GIODO. (www.egiodo.giodo.gov.pl)

Warszawa, 12 Grudnia 2017 r.


Zgodnie z art. 24 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 922) informuję, że administratorem danych osobowych jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Dane osobowe zamieszczone ww. Formularzu zgłoszenia przetwarzane są w celu organizacji szkolenia „Nowa rola administratorów bezpieczeństwa informacji w świetle krajowych i unijnych przepisów o ochronie danych osobowych”.

Uprzejmie informujemy, że posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak bez ich podania nie można dokonać rejestracji na konferencję.